Членство у ГО "Ліга Про" є добровільним та індивідуальним. Членство є фіксованим (якщо інше не передбачено Правлінням організації) та грунтується на засадах рівноправності членів одного виду та вільного обрання форми членства.

Види участі у ГО "Ліга Про":

 • Загальне членство. Загальними членами організації є учасники, які систематично та безперервно беруть активну участь у виконанні організацією своїх завдань, самостійно обрали загальне членство, та сплачують внески, встановлені для загальних членів.
 • Привілейоване членство. Привілейованими членами організації є її засновники, а також члени організації, що самостійно обрали привілейоване членство, прийняті в її привілейовані члени Правлінням, та сплачують членські внески, встановлені для привілейованих членів.

Прийом в організацію здійснюється на підставі заяви на ім’я Голови Правління за рішенням Правління організації, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Для попереднього зв`язку з Адміністрацією ГО використовуйте форму зворотнього зв`язку у розділі "Контакти".

Учасник ГО "Ліга Про" має право:

 • Обирати і бути обраним до Правління організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться організацією;
 • Брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів організаці;
 • Звертатися до органів організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю ГО "Ліга Про";
 • Оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів організації, подавати до Правління заяви, заперечення і скарги на прийняті рішення;
 • Оскаржувати рішення Загальних зборів;
 • Одержувати інформацію з питань діяльності організації;
 • Звертатися до органів організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
 • Вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в організації;
 • Вільно виходити з організації за власною письмовою заявою;
 • Заявляти публічно про свій статус члена організації, розповсюджувати інформацію про свою участь в програмах та заходах ініціатором та/ або учасником яких є організація;
 • Користуватися послугами та членськими привілеями організації, а також усіма видами методичної, організаційної, консультативної, правової, матеріально-технічної, інформаційної та іншої допомоги і підтримки, яку може надати організація, на умовах, затверджених Правлінням;
 • Одержувати від організації допомогу для захисту своїх прав та законних інтересів на умовах, затверджених Правлінням;
 • Члени організації також можуть мати інші права, передбачені рішенням Правління.